Професионални курсове

Предлаганите от Шаркифолио курсове са 3,5,10 или 20-дневни. Условията са индивидуални според нуждите на обучаващия се. За въпроси, моля свържете се с нас.